ul. Ludwinowska 49, 02-856 Warszawa – Ursynów       ul. Sikorskiego 92, 05-075 Warszawa-Wesoła

Opłaty

Opłata żywieniowa wynosi 22 zł za każdy dzień roboczy.

Sposób płatności
Opłaty wnosimy przelewem na odpowiednie konto w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
nr konta: 97 1140 2004 0000 3702 7408 2056