ul. Ludwinowska 49, 02-856 Warszawa – Ursynów       ul. Sikorskiego 92, 05-075 Warszawa-Wesoła

O nas

 

Przedszkole "Ali i Asa" im. Marka Grechuty jest przedszkolem na zasadach publicznych, mieszczącym się w dzielnicy Ursynów.

  • zapewnia opiekę dzieciom w godzinach 7:00 – 18:00
  • posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
  • przygotowuje do rozpoczęcia nauki w szkole
  • dba o rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych
  • zapewnia opiekę i pomoc logopedyczną oraz psychologiczną.

 

Organ prowadzący – Marta Makarewicz

Dyrektor przedszkola – Marta Makarewicz

Nadzór pedagogiczny - Mazowiecki Kurator Oświaty

Zastępca dyrektora - Katarzyna Kret

Sprawy administracyjno-gospodarcze - Marta Makarewicz